<<Předchozí<<

>>Další>>

Home


Sluneční soustava

ASTROWEB

Meteory


Zpět na meteory

Leonidy 2006

Ráno 19.11.2006, Tomáš Havlík a Martin Mašek

   S Martinem jsme se dnes ráno vydali se spacáky do periferní části Liberce zvané Pilínkov – viz obrázek. Jedná se o místo, o kterém jsme uvážili, že se sem nedoplazí mlha, resp. inverze dřív, než před maximem (to se také potvrdilo, ovšem až na samotné maximum v 5,45h už nám přáno nebylo).

 

    Začali jsme v 5h a zpočátku jsme spatřovali slabé meteory kolem 4 – 6 magnitudy v triedru. Bylo naprosto průzračno, mlha se střídavě blížila a ustupovala. Vše začalo kolem 5,20h (viz mapka), kde jsem spatřoval jeden meteor za druhým. Některé byly s krátkou, jiné s delší dráhou. Zde je Tomášova mapka:

    Bolid v 5,23,30h spatřil z velké části Martin. Zanechal za sebou nádhernou stopu (něco jako pozoroval M. Druckműller), námi oběma však pozorovanou bezmála dvě minuty (možná i déle, ale nechtěli jsme si nechat ujít další). Ta byla v triedru úžasně klikatá. Viz naše kresba.

Více o Bolidu píše Martin:

    Ležíme na zemi a čekáme na další meteory. Tomáš zrovna něco zapisoval, když najednou se v Malém Lvu objevil meteor, letěl z zadním nohám Velké Medvědice, viz. nákres. Křičel jsem na Tomáše, aby se podíval. Byl jasný, jasnost odhaduju na -3 až -4mag, měl výraznou oranžovo-červenou barvu. Meteor za sebou nechával jasnou kouřovou stopu, která byla pozorovatelná po docela dlouho dobu (skoro dvě minuty), pěkná byla v triedru, viz Martinův nákres trajektorie.

 

    Oranžovo-červená barva může být způsobena hořením prvku, ze kterého byla kometa složena (nutno podotknout, že barva může být zkreslena stavem atmosféry). I když by se mohlo jednat o sodík (barva hoření sodíku je udáváná různě, od žluté, přes oranžovou po červenou – pokus zde: http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=22), také by se mohlo jednat o jakékoliv hoření vodíku v důsledku s reakce s kyslíkem (ten se vyskytuje v malém množství i v exosféře, natož aby se nevyskytoval „níže“, kudy bolid určitě letěl) obsaženého v těchto potenciálně možných sloučeninách – ve formě kyanovodíku HCN, metylkyanidu CH3CN, čpavku NH3 a metanu CH4 (způsobuje pravděpodobně nazelenalou barvu pozorovanou při rozpadu (?).

    Dále jsem pozoroval jeden bodový meteor červené barvy (pouhým okem, takže i tak se mohlo jednat o krátkou úsečku) a červený, krátký meteor. Viděli jsme také spoustu rychlých meteorů, dále od radiantu a s delší stopou.

    Mlha nám vše překazila, tak jsme planě vyrazili pozorovat o 200 metrů výš, kde inverze ještě nebyla. Tam jsem spatřil jediný záblesk a s Martinem jsme spatřili dvě družice. ALE POZOR. Jedna z družic zdá se rotovala (alespoň podle stejných časových intervalů mezi záblesky), protože se objevila každých 20s, vždy s patřičnou změnou dráhy.

Více o družicích Martin:

    V 6:30 SEČ se poměrně vysoko na obloze objevila družice. Jakmile se objevila, tak jsem si řekl že je to meteor, ale po vteřině bylo jasný, že je to nějaká družice. Vypadalo to jako záblesk iridia, družice zjasnila na -2mag a pak zmizela.
Po několika vteřinách se objevila další podobná, to jsem si říkal, že to je velká náhoda dvě iridia pár vteřin za sebou. Když už se objevil třetí záblesk, tak už bylo jasné, že jde o jedno a totéž těleso, které  periodicky rotuje.Já jsem viděl celkem tři záblesky, všechny měly -2mag, čtvrtého, které viděl Tomáš jsem si již nevšiml, byl už nízko nad horizontem. Poslední záblesk měl podle Tomáše cca -5mag.
Později doma jsem se pokusil zjistit co to bylo za družici, ale žádný z dostupných zdrojů (calsky.com, heavens-above.com) mi nic nenašel.

    Zkrátka, také jsme neměli podmínky ideální, ale něco jsme přece jenom viděli a zážitky jsou super. Děkujem za Vaše přečtení.

© Martin Mašek 2004-2006