ASTROWEB

Meteorické roje


Přehled těch nejznámějších a nejčinějších.

Název

Souhvězdí

Začátek

Maximum

Konec

Počet za hod.

Poznámky

Quadrantidy

Pastýř

1.1.

4.1.

1.6.

50-80

Kometa Machholz 1

Lyridy

Lyra

19.4.

22.4.

24.4.

20 (proměnný)

Kometa Tchatcher

h Aquaridy

Vodnář

25.4.

5.5.

20.5.

až 40

Kometa Halley

Bootidy

Pastýř

15.6.

28.6.

7.6

až 100 (proměnný)

Kometa Pons-Winnecke, Nepravidelný

d Aquaridy

Vodnář

14.7.

1-5.8.

25.8

20

Kometa Machholz 1

Perseidy

Perseus

20.7.

12.8.

25.8.

150

Kometa Swift-Tuttle

Drakonidy

Drak

3.10.

9.10.

15.10.

až 100 (proměnný)

Kometa Giacobini-Zinner, Nepravidelný

Orionidy

Orion

2.10.

20.10.

5.11.

až 40

Kometa Halley

Tauridy

Býk

15.9.

5-10.11.

25.11.

20

Kometa Encke

Leonidy

Lev

10.11.

18.11.

20.11.

až 100 (proměnný)

Kometa Tempel-Tuttle

Geminidy

Blíženci

5.12.

14.12.

17.12

100

Planetka Phaeton

Ursaminoridy

Malý Medvěd

17.12.

23.12.

26.12.

až 50 (proměnný)

Kometa Tuttle

© Martin Mašek 2004-2005